Stichting Bijzondere Projecten Bergen

Stichting Bijzondere Projecten in Bergen

Raadhuisstraat 2

1861 KS Bergen

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 86575082

De Stichting Bijzondere Projecten in Bergen werd onlangs opgericht en stelt zich ten doel het organiseren van maatschappelijke en culturele projecten in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dick Min voorzitter

Monique Bakker secretaris

Dietrik Emmens penningmeester

Loes Mes bestuurder

Kees Zonneveld bestuurder